EU City Facility

Stöttar kommuner att mobilisera kapital för omställningen till ett hållbart samhälle

Syfte

Tillsammans med Klimatkommunerna stöttar Energikontor Sydost svenska kommuner att söka stöd för utveckling av ett finasierings-koncept för hållbar omställning.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

maj 2020 till juli 2023

Projektets hemsida

https://eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/home.html

Det nya europeiska initiativet EUCF (European City Facility) inom Horizon 2020-programmet, utlyser med start maj 2020 ett stöd som ska hjälpa kommuner i Europa att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle. Via utlysningen (ett av fyra tillfällen) har svenska kommuner möjlighet att ansöka om en summa på 60 000 Euro (utan krav på medifinansiering) för att utveckla ett finasierings-koncept. Det blir ett första steg mot att utveckla en fullskalig finansiell plan för att mobilisera kapital för att klara de investeringar som en hållbar omställning kräver. Energikontor Sydost kommer under de närmsta två åren, tillsammans med Klimatkommunerna, att stötta svenska kommuner som önskar ansöka om stödet. 

Kontaktperson

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,

stefan.olsson@energikontorsyd.se

Utlysningen inom EU City Facility sker inom ramen för Horizon 2020-programmet. 

Länkar

Informationswebbinarium om EUCF från 5 maj 2020 på svenska, arrangerat av Energikontor Sydost och Klimatkommunerna. 

 

Se pressmeddelande från EUCF 200911


Informationswebbinarium om EUCFs fjärde utlysning, arrangerat 17 augusti 2022 av Energikontor Sydost och Klimatkommunerna finns att se här: