Hela Sverige laddar

Stöttar de kommunala energi- och klimatrådgivarna med intern kunskapshöjning gällande laddinfrastruktur och elfordon.

Syfte

Hela Sverige laddar är ett så kallat nationellt insatsprojket som riktar sig till Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare. Projektet ska stötta rådgivarna så att de kan hjälpa målgrupperna bostadsrättsföreningar, små- och medelstora företag och privatpersoner som är intresserade av laddinfrastruktur.

Mål

Projektet ska bidra till de svenska miljömålen, främst 

Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp 

Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 

Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar 

Projektperiod

september 2021 till december 2023

Allt fler svenskar blir intresserade av elfordon och omkring 95% av laddningen i hemmet eller på arbetsplatsen. Bland bostadsrättsföreningar samt små- och medelstora företag, där möjligheten för laddning behövs, saknas ofta kunskap. Här behövs stöd och vägledning för att allt fler ska kunna undanröja de hinder som finns. De kommunala energi- och klimatrådgivarana har hjälpt dessa målgrupper med energirådgivning sedan 1998, och nu satsas extra på kompetenshöjning inom laddinfrastruktur. 

 

Regler, skatter och beteendefrågor och teknik utvecklas snabbt och Energikontoret Skåne stöttar rådgivare i över 230 av landets 290 kommuner i projektet. 

 

För privatpersoner börjar begagnatmarknaden komma igång, vilket leder till att nya målgrupper har möjlighet att överväga elfordon. Rådgivningen till dessa kan skilja lite från ”nybilsrådgivningen”. Genom att utnyttja det fönster av intresse som rådgivning av ny teknik, i det här fallet om laddmöjligheter, ökar kännedomen om energi- och klimatrådgivningen och därmed möjligheterna att erbjuda rådsökanden hjälp även med andra energi- och klimatfrågor, för att ställa om sin energianvändning och energieffektivisera. Projektet omfattar också andra elfordon som elcyklar och ellastcyklar. 

 

Hela Sverige laddar finansieras av Energimyndigheten och det mesta material som tas fram är internt utbildningsmaterial till rådgivarna, men nedan finner du några publika informationsblad som används utåt i projektet. 

 

Räckviddstips – checklista 

Begagnad elbil – checklista 

Begagnad laddhybrid – checklista 

Skaffa ellastcykel – checklista 

 

Mer information om energi- och klimatrådgivningen finns på Energimyndighetens hemsida, där du också hittar kontaktuppgifter till rådgivarna. Skånes energi- och klimatrådgivare finns på ekrs.se

Kontaktperson

Gustaf Wiklund,
Projektledare


Tel. 070-306 44 92 ,

gustaf.wiklund@energikontorsyd.se

Annica Owesson,
Projektledare


Tel. 070-306 17 21,
annica.owesson@energikontorsyd.se

Anna Torshög,
Projektledare/Regional utvecklingsledare


Tel. 0703-061462,
anna.torshog@energikontorsyd.se