Stefan Olsson

Projektledare


Arbetar med energieffektiva byggnader och solenergi.Tel. 0709-89 01 81
stefan.olsson@energikontorsyd.se

"En hållbar och säker energitillförsel i kombination med en effektiv användning av energi är en av grundpelarna för hög livskvalité och för att få samhället att existera över tid – detta är en stor utmaning att fixa vilket driver mig i det dagliga arbetet på energikontoret."

Det här arbetar med

Framför allt med energieffektiva byggnader och solenergi.


Sitter på kontoret i Växjö

Bakgrund

Stefan är civilingenjör M80- maskin/energi-teknik. Har tidigare under 25 år jobbat som VVS- och energikonsult i byggbranschen delvis i ledande befattningar. Deltog som teknisk koordinator i SESAC-projektet inom EU´s 6:e ramprogram under åren 2005-2011 (www.concerto-sesac.eu). Under åren 2008-2012 vd på Energikontor Sydost AB. Sitter i styrelsen för GodaHus, Sveriges Centrum för nollenergihus SCN, Energikontoren Sverige och Linneuniversitetets utbildning ”Expertkompetens för trähusbyggande”.


Anställd sedan 2005.