Energieffektivisering energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Energieffektivisering

Ta kontroll över din energianvändning! 

Inventera, reducera och sist investera!

 

Energi används i alla delar av samhället. På energikontoret fokuserar på energi som främst används till värme och kyla i fastigheter, till att driva olika fordon och energi i form av el som används hemma, tex hushållsel, eller för att bedriva alla möjliga verksamheter i företag, föreningar eller i offentlig sektor. 

 

Att energieffektivisera innebär att först se över och förstå sin energianvändning, och sen hitta och ta till åtgärder från att minska denna. Det kan handla om att optimera ventilation, belysning, uppvärmning, isolering och transporter så att all energi används på bästa sätt.  Det kan till exempel handla om att undvika att använda el till uppvärmning och att det är mer effektivt att ansluta sitt hus till fjärrvärmenätet än att installera en värmepump. Eller att gå eller cykla kortare sträckor och välja åka tåg för längre resor.  Det finns alltså många sätt att energieffektivisera och många tekniker som ger samma nytta men använder mindre el , värme, kyla eller drivmedel.

 

För att vi i Sverige ska kunna nå miljömålen och för att världen ska leva upp till internationella klimatavtal och skapa ett hållbart energisystem måste vi ha en effektivare energianvändning. Vårt uppdrag, på energikontoret, är att ge råd och stöd i er förändringsresa. Vi ska bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, och skapa samverkan mellan olika aktörer genom nätverk och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost. Vi är en expertorganisation som arbetar för att förändra så väl verksamheter, så som samhället i en hållbar riktning. 

 

Ladda ner vår nya broschyr!

För många hushåll kommer det att bli svårt att få ihop ekonomin om prognoserna för vinterns elpriser skulle
bli verklighet och oron är stor i många hem.  Vi på Energikontoren Sverige, som utgörs av alla 16 regionala energikontor, har tagit fram en broschyr riktad till hushåll med råd och information hur man själv kan minska
sin energianvändning. 

 

Råden som ges i broschyren gäller främst snabba insatser i hemmet som de allra flesta kan genomföra själva
och många av insatserna fungerar lika väl på en idrottsförening eller i köket på företaget.

 

Ladda ner broschyren Spara energi hemma - Mäta, täta, släck och stäng.

Alla kommuner och kommunala bolag får fritt sprida broschyren!
Kontakta Hanna Everling eller Johanna Wallin ifall ni vill ta del av tryckfilen och separata illustrationer att använda i sociala medier m.m 


Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg och goda exempel på energieffektivisering. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen alla poster som handlar om energieffektivisering i vår kunskapsbank.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    Visa alla aktiviteter