Vi inspirerar företagspersonal att resa grönt

Publicerad: 2022-04-27

Energikontor Sydost är just nu ute på företagsturné med Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg och Miljöfordon Sverige. Syftet är att, via event på plats hos olika företag i Kronobergs län, inspirera de anställda att resa hållbart.

 

Under företagsbesöken får de anställda information om vilka möjligheter som finns för hållbart resande, bland annat information från Länstrafiken, samtidigt som de får prova på saker praktiskt. De erbjuds bland annat att, på plats, testköra en el- eller biogasbil, testa ellådcykel, få sin privata cykel vårfixad (enklare service), tävla om priset att låna en elbil under en period, samt rådfråga experter från Miljöfordon Sverige om förnybara drivmedel, prisskillnader m.m

 

Våra resor till och från jobbet och med privata personbilar står för större klimatutsläpp än vad alla lastbilar och godstransporter gör i Sverige. Vi hoppas kunna inspirera de vi möter här till att förändra sina vanor och därmed bidra till att bromsa den globala temperaturökningen," säger Åsa Forss, huvudprojektledare på Region Kronoberg.

 

Ett tiotal företag besöks mellan slutet av april till början av juni. Läs mer om turnéschemat i Region Kronobergs artikel

 

Turnén arrangeras som en del av satsningen Res Grönt i gröna Kronoberg, som drivs av Region Kronoberg tillsammans med Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg. Syftet är att stötta företag i Kronobergs län att minska sina utsläpp från transporter.

 

Två lådcyklar.