Kan vi erbjuda färdtjänst med cykeltaxi?

Publicerad: 2022-04-19

Att bli upphämtad precis utanför ytterdörren och, under sin resa med färdtjänst, få njuta av vårvärmen och känna solen i ansiktet skulle kunna bli en möjlighet om resan genomfördes med cykeltaxi. Cykeltaxi som färdmedel skulle dels kunna bidra till att stärka resenärens hälsa och välbefinnande, dels bidra till minskad klimatpåverkan. Men denna typ av färdtjänsterbjudande kräver helt nya grepp, något Energikontor Sydost utrett.


Bara i Växjö kommun utförde Region Kronoberg, under endast en månad förra året, drygt 4 000 omsorgs- och sjukvårsresor som var kortare än 5 kilometer. Majoriteten av dessa utfördes med taxibil i stadens centrala delar och systemet är utformat på liknande sätt i de flesta av våra kommuner. Energikontor Sydost, som fått de offentliga aktörernas uppdrag att öka kunskapen kring energi- och klimatfrågor i sydost, utreder möjligheten för en nyskapande lösning där regioner i framtiden skulle kunna erbjuda sina resenärer en dörr-till-dörrtransport ute i friska luften, som dessutom är fossilfri.


-    Att genomföra en sådan förändring ställer nya krav på resenären, chaufförer, fordon, terrängen, infrastrukturen med mera. En annan aspekt som identifierats och utretts är hur försäkringsskyddet ser ut för transporten. Det är en relevant fråga eftersom en elcykel, i juridisk mening, kan klassificeras som antingen cykel eller moped. Den viktiga skillnaden är att en cykel inte har någon trafikförsäkring som krävs för motordrivna fordon som moped eller bil, säger Anna Månsson, projektledare på Energikontor Sydost.


Med hjälp av advokatfirman Vinge har de juridiska aspekterna av modellen utretts och slutsatsen blev att med nuvarande lagstiftning behöver skyddet för resenären främst styras via avtal med leverantören av resan, då trafikförsäkringen inte omfattar cyklar som färdmedel. Leverantör behöver därför ha god kunskap om sitt försäkringsskydd så de har rätt omfattning, och upphandlare behöver kompetens att ställa rätt krav i upphandlingen. 


Något advokatfirman dock konstaterar är att kommuner och regioner redan idag kan erbjuda cykel för resor som utförs inom ramen för verksamheten på ett boende och som utförs av boendets personal. Detta då försäkringsfrågan i dessa fall inte är lika komplex utan kan kopplas till boendets vård.

 

Utredningen kommer presenteras på ett webbinarium den 26 april 2022

 

Kontaktperson: Anna Månsson, tel. 073-508 85 29, e-post: anna.mansson@energikontorsydost.se