Fossil energi fortsätter att minska i sydost

Publicerad: 2022-03-02

Ny energistatistik från SCB visar att den fossila energianvändningen fortsätter att minska i de tre sydostlänen Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Andelen använd fossil energi har halverats sedan 1990 och andelen förnybar energi i energimixen motsvarade över 60 % år 2020, enligt en analys som Energikontor Sydost har gjort.
 

Häromdagen uppdaterades SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik med data för år 2020. Enligt Energikontor Sydosts analys av statistiken är trenden fortsatt positiv: användningen av fossil energi minskar i de tre sydostlänen. Användningen per capita har halverats från 1990 till 2020. Den generella trenden beror på omställningar inom olika sektorer. På värmesidan har biobaserad fjärrvärme ersatt oljepannor och samma sak sker nu inom industrin. I transportsektorn ökar inblandningen av förnybart i bensin och diesel och andelen elbilar fortsätter att öka. 
 

Trenden för år 2020 förstärks dels eftersom det var ett förhållandevis varmt år, dels för att användningen av drivmedel minskade som en effekt av pandemin.  Den totala energianvändningen har under senare år kommit att minska successivt och 2020 var inget undantag. Detta bidrar också till minskat fossilberoende eftersom energibehovet ”på toppen”, oftare än basbehovet, försörjs med hjälp av fossil energi. I såväl fjärrvärme- som elproduktion används en mycket liten andel fossilt bränsle idag.
 

En annan intressant indikator är andelen förnybar energi i slutanvändningen. Andelen har ökat ganska konstant sedan 1990. Sveriges mål för 2020 var att andelen förnybar energi skulle motsvara 50 % av energimixen. Målet överträffades med råge – enligt statistiken motsvarade andelen förnybar energi cirka 60 %. Sammantaget i de tre sydostlänen var andelen ytterligare högre än 60 % år 2020. Detta beror på att vi inte har riktigt tunga fossilberoende industrier och att vi har stora massabruk i regionen.

 

Sammanfattningsvis bådar statistiken gott för den hållbara utvecklingen i sydost.
 

”Just nu är omställningshastigheten väldigt hög. Kurvan för slutanvändning av fossil energi lutar tydligt nedåt.” säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Sydost. 
 

Vill ni veta hur energianvändningen ser ut i just er kommun? Beställ en energibalans!

Energikontor Sydost erbjuder alla våra ägare att beställa årliga energibalanser - antingen för den geografiskt avgränsade kommunen, eller för hela länet. En energibalans är ett utmärkt verktyg för uppföljning av åtgärder eller beslutsunderlag för kommande åtgärder, i syfte att uppfylla satta energi-och klimatmål. 

 

Erbjudandet gäller visuella energibalanser och så kallade fullständiga energibalanser:

  • En visuell energibalans i form av ett flödesschema (Sankey-diagram), ger en tydlig grafisk bild över hur en kommuns eller ett läns energiflöde ser ut, med avseende på tillförsel, omvandling och slutanvändning.
     
  • Vid en fullständig energibalans görs en djupare analys i såväl tillförd som slutanvänd energi i kommunen/länet. Då redovisas också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker. Storleken av de olika flödena jämförs över tid. Här visas även de växthusdrivande emissioner man får som ett resultat av energianvändningen och annan verksamhet i det geografiskt begränsade området.

 

Lägg din beställning idag, antingen via vårt formulär på hemsidan, eller genom att kontakta:

 

 

   Göran Gustavsson, projektledare
   0709-21 60 54
   goran.gustavsson@energikontorsydost.se