Experiment i Hultsfred väcker internationellt intresse

Publicerad: 2021-02-17

Foto på skärm med budskap, samt elever på Hultsfreds gymnasium. Foto: Lena EckerbergJust nu pågår en kampanj på Hultsfreds gymnasium som ska visualisera energianvändningen för de som vistas i byggnaden och påminna dem om att spara energi. Kampanjen är en del av ett internationellt erfarenhetsutbyte kring energiuppföljning, där Energikontor Sydost deltar tillsammans med nio europeiska länder. Under åren har deltagarna gjort flera studiebesök för att titta närmare på olika system och metoder för energistyrning och energiuppföljning som används ute i europeiska kommuner. Kampanjen i Hultsfreds kommun har rönt särskild stor uppmärksamhet hos de internationella koordinatorerna.  

 

"Det är med stort intresse jag följer resultaten av piloten i Hultsfred och jag ser fram emot att se de lösningar som tas fram för att visualisera energianvändningen för målgruppen” säger projektkoordinator Vlasta Krmelj, Energikontoret i Podravje i Slovenien. 

Foto: Lena Eckerberg, Energikontor Sydost


I kampanjen ingår att testa olika metoder som ska användas och anpassas för den unga målgruppen i skolan. Bland annat ska olika budskap visas på en stor skärm för att medvetandegöra hur mycket energi som går åt i byggnaden och vad man kan göra för att minska på energianvändningen, i uppmanande/peppande syfte.

 

“Att redovisa energi för olika målgrupper kräver olika metoder för att öka förståelsen, detta är något vi och Hultsfreds kommun samarbetar kring med våra partners inom EU, som en del av projektet”. säger Tommy Lindström, projektledare på Energikontor Sydost. 

 

Pilotsatsningen i Hultsfreds kommun är en del av satsningen EMPOWER - Effektiv energianvändning i byggnader. 

 

För mer information, kontakta:
 

 

   Lena Eckerberg

   Projektledare

   0734-40 82 75
   lena.eckerberg@energikontorsydost.se

 

   Tommy Lindström

   Projektledare
   0735448629
   tommy.lindstrom@energikontorsydost.se