Energifattigdom – energieffektivisering utifrån ett socialt perspektiv

Publicerad: 2022-03-24

Under två dagar diskuterade Energikontor Sydost och internationella projektpartner problemen runt energifattigdom, om vad energifattigdom är, vilka konsekvenser det kan ge och vad man kan göra åt det. Till konferensen, som genomfördes online och på plats i Cork på Irland, bjöds bland annat de kommunala energi- och klimatrådgivarna in.  

 

Lena Eckerberg, projektledare Energikontor Sydost säger: ”Vi vet att med de kraftigt stigande energipriserna får energi- och klimatrådgivarna många samtal från oroliga husägare som vill ha råd att hantera de plötsligt höga energipriserna, vilket har aktualiserat frågan runt energifattigdom även i Sverige. Därför gick vi ut brett till Energi- och klimatrådgivarna om det här mötet för att vi ska kunna dra lärdom av de länder som arbetat med frågor runt energifattigdom länge.” 

 

Men vad är energifattigdom? Enligt EU-kommissionen är det en situation där hushållen inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för att ha grundläggande energitjänster. Det är en social och teknisk utmaning att ha tillräcklig uppvärmning (eller möjlighet till kylning i varma länder) i hemmen för vissa utsatta konsumentgrupper, och handlar om social inkludering och välbefinnande. Utmaningarna är en kombination av hushåll med låga inkomstnivåer, hur energieffektiva bostäderna är samt rusande energipriserna.

 

Dora Biondani från Energy Poverty Advisory Hub, Bryssel gav en översikt av energifattigdom i Europa. Energy povert​y Advisory Hub I Bryssel har som mål att stötta EU-länderna att hitta lösningar och få bort energifattigdom i Europa. De har tagit fram statistik och underlag för att hjälpa Eus länder att identifiera den nationella och regionala situationen. De ger ut handböcker och rådger hur energifattigdom kan hanteras med hjälp av bland annat fortbildningar och kunskapsutbyten.  

 

Huslänga i Cork, Irland.

 

På Irland har man jobbat länge med energifattigdomsfrågan och ser att energifattigdom kopplar nära till hälsoproblem med undermåligt uppvärmda bostäder. Det är inte alltid helt enkelt att identifiera de hushåll som är utsatta, eftersom det är nära kopplat till privatekonomin, det kan variera över tid och plats och det kan vara en känslig fråga att diskutera. En rad olika insatser görs på Irland för att komma till rätta med problemet, med rådgivning och stöd för att energirenovera de mest utsatta hemmen.  

 

Daniel Hägerby, Energi- och klimatrådgivare i Kalmar län säger:  

"Min erfarenhet är att en kombination av sjukdom eller dödsfall i familjen och höga energipriser kan leda till svårigheter att betala räkningarna eller att människor tvingas leva med betydligt försämrad inomhus-miljö – alltså inte ha bostaden uppvärmd till en normal nivå. Energifattigdom finns även i Sverige – men är här ofta ett resultat av kunskapsbrist. Det hjälper vi förstås mer än gärna till med - utan kostnad förstås!" 

                                             

                                                                                                                                                  

Konferensen anordnades inom ramen för Interreg Europe-projektet EMPOWER+ som delfinariernas av Region Kalmar län. EMPOWER+,  som är ett samarbetsprojekt mellan åtta europeiska länder, ska bidra till en mer energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader. Att mäta är att veta! 

 

Mer om energi- och klimatrådgivare: 

Alla kommuner, utom Uppvidinge i sydostlänen Blekinge, Kalmar och Kronoberg, har en energi- och klimatrådgivare som kan hjälpa dig med dina frågor. De ger dig kostnadsfria, opartiska råd om allt från uppvärmning och värmekällor i ditt hus, till energispartips för dig i lägenhet, villa eller i bostadsrättsförening, till alternativa färdsätt. Även små- och medelstora företag och föreningar kan få rådgivning i energifrågor. Hitta din närmaste energi- och klimatrådgivare

 

Energikontor Sydost arbetar med fortbildning och samordning av energi- och klimatrådgivarna i sydost och hänvisar till dem för specifika frågeställningar.