Dialogmöte för kommuner om vindkraft

Publicerad: 2022-04-19

Mer elproduktion i södra Sverige är nödvändig för att klara en omställning bort från fossil energi. Vindkraft är den energikälla som snabbast kan byggas ut för att möta detta behov. En utbyggnad kräver kunskap, planering och acceptans för att vara möjlig.


Med stöd av Energimyndigheten erbjuder Energikontor Sydost och länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge ett dialogmöte med information om vindkraft och möjlighet att diskutera din kommuns utmaningar.

 

Dialogmötet vänder sig till både politiker och tjänstepersoner.


Dialogmötet anpassas till era önskemål och behov. Några föreslagna punkter på dagordningen kan vara:
•    Den nationella strategin för vindkraft
•    Vindkraft i kommunen och vindbruksplaner
•    Kartverktyg som stöd i planeringen
•    Utmaningar och lösningar för vindkraftsutbyggnad

 

 

Boka ditt möte via Pierre Ståhl, Energikontor Sydost pierre.stahl@energikontorsydost.se, tel. 070-688 7520.

 

Ladda ner informationen som pdf.

 

 

Dialogmötena erbjuds som en del i projektet Fånga vinden, finansierat av Energimyndigheten.