Att konvertera fossiloljeeldade pannor till tunga eller lätta biooljor

Publicerad: 2021-02-16

En ny rapport belyser tekniska och ekonomiska förutsättningar att konvertera fossiloljeeldade pannor till antingen tunga eller lätta biooljor. I rapporten delges exempel från företag som har genomfört konvertering eller som köpt ny anläggning som från början varit avsedd för någon form av flytande biobränsle. Rapporten vänder sig närmast till energibolag och industrier som idag eldar fossil eldningsolja och som är intresserade av att konvertera till förnybart bränsle.

 

Läs rapporten Bränslekonvertering vid Sölvesborg Energi och erfarenheter från andra bolag

 

För frågor om rapporten, kontakta

 

   

   Göran Gustavsson

   Projektledare

   Tel. 0709-21 60 54,
   goran.gustavsson@energikontorsydost.se

 

 

 

Rapporten är framtagen inom satsningen Biofit - För ökad andel förnybar energi inom industri, finansierat av Horisont 2020-programmet.